Workshop

3 Juni 2019 Workshop ‘Storytelling als strategisch instrument’

In deze workshop maken deelnemers kennis met de mogelijkheden om het verhaal van de Hanze een strategisch onderdeel te maken van de Marketing Mix aan de hand van een concreet voorbeeld.

Naast dat historische feiten en verhalen een merk helpen een product of dienst meer identiteit en betekenis te geven, ze geven de ondernemer ook de krachtige mogelijkheid zich positief te onderscheiden van overige aanbieders, oftewel concurrenten.

Introductie nieuw Hanze Horeca Concept


Valkuilen bij het inzetten van historische informatie zijn er uiteraard ook. Voor de markt en met name de doelgroepen van de ondernemer is het van belang dat een en ander authentiek en relevant is. En dat het imago of beeld niet als oubollig of muffig wordt ervaren. 

We gaan daarom de deelnemers tijdens de workshop uitdagen om de balans te vinden tussen oud en nieuw. En we zullen samen ontdekken en leren hoe marktkennis van invloed is op de inhoud, vorm en stijl van het verhaal.